Podajnik wibracyjny do sortownika optycznego

Opis

ZASTOSOWANIE

Głównym przeznaczeniem urządzenia jest równomierne podanie surowca na sortownik optyczny. Podajnik może współpracować z różnymi typami sortowników (BUHLER, TOMRA, RAYTEC itp.). Opcjonalnie podajnik może być wyposażony w pokład z sitami do usunięcia drobnych zanieczyszczeń (kruszu) co usprawni pracę sortownika optycznego.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Podajnik zbudowany jest z wanny wibracyjnej posadowionej na sprężystych listwowych, napędzanej za pomocą elektromagnesu. W wannie zamontowane są zazwyczaj dwa sita szczelinowe ze specjalnych profili w kształcie trapezu, co zmniejsza ryzyko ich zapychania. Sita montowane są praktycznie w jednej płaszczyźnie (z niewielkim uskokiem). Wszystko to wsparte jest na ramie zbudowanej z profili zamkniętych o przekrojach prostokątnych. Całością można sterować z pulpitu umieszczonego na szafie sterowniczej. Do dokładnego sterowania pracą podajnika wykorzystuje się sterownik z funkcją automatycznego wyszukiwania częstotliwości rezonansowej urządzenia.

Produkt podajemy na sita umieszczone wewnątrz wanny wibracyjnej. Drgania wanny wprawiają produkt w ruch (produkt jest podrzucany i transportowany w kierunku wysypu), przez co następuje równomierne rozprowadzenie go na całą szerokość urządzenia. Odseparowane części trafiają pod sito, a następnie do wysypu bocznego.

W przygotowaniu.
Menu