Przesiewacz wibracyjny okrągły

Opis

ZASTOSOWANIE

Głównym przeznaczeniem urządzenia jest przesiewanie produktów przez zamontowane na nim sito tkane. Najczęściej urządzenia używa się do przerobu produktów w postaci sypkiej (mąka, przyprawy, zioła).

Znajduje również zastosowanie w separowaniu frakcji na oczyszczalniach ścieków w zakładach produkujących ceramikę sanitarną.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Urządzenie (sito wibracyjne) zbudowane jest z podstawy do której przymocowane jest kilka sprężyn stalowych. Na sprężynach zamontowana jest główna część urządzenia – czasza wibracyjna. Pod spodem czaszy przykręcony jest jeden silnik wibracyjny. Na górze czaszy wibracyjnej zamontowane jest sito wraz ze specjalną nadstawką. W zależności od przerabianego produktu stosuje się różne sita. Najczęściej są to sita plecione (tkane).

Produkt o wymiarze poniżej wielkości sita spada w dół i kierowany jest do specjalnego wysypu. To co zostanie na sicie odprowadzane jest przez boczne wycięcie w nadstawce.

Urządzenie może być wyposażone w kilka pokładów z sitami.

W przygotowaniu.
Menu