Sito magnetyczne

Opis

ZASTOSOWANIE

Sito magnetyczne jest przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń magnetycznych o granulacji nie przekraczającej 5mm z drobnoziarnistych materiałów sypkich transportowanych grawitacyjnie lub pneumatycznie. Mają zastosowanie zarówno w przemyśle spożywczym jak przy recyklingu zużytych części.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Sito zbudowane jest ze spawanego korpusu w który jest wsuwana szuflada z prętami magnetycznymi.

Odpowiednie ustawienie prętów magnetycznych powoduje wytworzenie wysokiego pola magnetycznego, które powoduje przyczepiania się zanieczyszczeń do szuflady. Czyszczenie prętów odbywa się w sposób półautomatyczny, poprzez ręczne odpięcie szuflady i wysunięcie jej z korpusu.

W przygotowaniu.
Menu