Wywrotnica kontenerów niskiego podnoszenia

Kategoria:

Opis

ZASTOSOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do podawania produktu na początku linii produkcyjnej. Zazwyczaj wywrotnica jest pierwszym urządzeniem na linii produkcyjnej i podaje produkt do bunkrów dozujących lub bezpośrednio na kolejne urządzenia (np. przenośnik inspekcyjny).

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Pojemnik z produktem wstawiamy do kosza wywrotnicy za pomocą wózka paletowego lub wózka widłowego. Po zamknięciu bariery ochronnej (pałąk lub krata) pracownik z pulpitu operatorskiego uruchamia urządzenie. W wywrotnicy niskiego podnoszenia kontener jest tylko przechylany, nie jest podnoszony do góry. Przechylanie się kosza wywrotnicy realizowane jest poprzez układ hydrauliczny. Kosz poruszany jest przez dwa siłowniki hydrauliczne umieszczone po bokach ramy. Ruch kosza odbywa się przy cały czas trzymanym wciśniętym przycisku na szafie sterowniczej. Po zwolnieniu tego przycisku kosz natychmiast zostaje zatrzymany w danej pozycji. Można w ten sposób kontrolować stopień przechylenia pojemnika, a co za tym idzie intensywność jego opróżniania. Dodatkowo kosz wywrotnicy może być opcjonalnie wyposażony w regulowaną hydraulicznie „szczelinę wysypową”. Operator w każdym momencie może ją zwiększać lub zmniejszać w zależności od zapotrzebowania wydajnościowego linii.

Kosz wywrotnicy dostosowany jest do standardowych wymiarów opakowań używanych w przemyśle owocowo-warzywnym.

W przygotowaniu.
Menu