Wywrotnica kontenerów wysokiego podnoszenia

Kategoria:

Opis

ZASTOSOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do podawania produktu na początku linii produkcyjnej. Wywrotnice wysokiego podnoszenia najczęściej stosowane są na pakowniach, gdzie podają zmrożony produkt do wysokich bunkrów dozujących.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Pojemnik z produktem wstawiamy do kosza wywrotnicy za pomocą wózka paletowego lub wózka widłowego. Po zamknięciu bariery ochronnej (uchylne drzwi z kratą) pracownik z pulpitu operatorskiego uruchamia urządzenie. Kosz w pierwszej fazie pracy urządzenia porusza się pionowo do góry. Po osiągnięciu górnego położenia kosz może być dopiero przechylony. Podnoszenie i przechylanie się kosza wywrotnicy realizowane jest poprzez układ hydrauliczny. Kosz poruszany jest przez dwa siłowniki hydrauliczne umieszczone po bokach ramy. Ruch kosza odbywa się przy cały czas trzymanym wciśniętym przycisku na szafie sterowniczej. Po zwolnieniu tego przycisku kosz natychmiast zostaje zatrzymany w danej pozycji. Można w ten sposób kontrolować stopień przechylenia pojemnika, a co za tym idzie intensywność jego opróżniania. Dodatkowo kosz wywrotnicy może być opcjonalnie wyposażony w regulowaną hydraulicznie „szczelinę wysypową”. Operator w każdym momencie może ją zwiększać lub zmniejszać w zależności od zapotrzebowania wydajnościowego linii.

Kosz wywrotnicy dostosowany jest do standardowych wymiarów opakowań używanych w przemyśle owocowo-warzywnym.

W przygotowaniu.
Menu